Alarmowy: 998 | Miejski: (22) 774-28-28 | FAX: (22) 774-28-88

W sobotę (08.04.17r) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie zakończył się kurs podstawowy strażaka OSP. 32 druhów i druhen z jednostek OSP terenu powiatu legionowskiego i 1 druh z OSP-RW powiatu nowodworskiego, ukończyło kurs i pozytywnie zdali egzamin.

W Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia w Pionkach koło Radomia, pozytywnie zaliczyli test w komorze dymowej. Dopełnieniem kursu był egzamin na który przybył przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej. Druhowie od teraz mogą brać udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych w swoich jednostkach.