Alarmowy: 998 | Miejski: (22) 774-28-28 | FAX: (22) 774-28-88

Petardy, rakiety, baterie, rzymskie ognie – choć służą rozrywce i są powszechnie dostępne, zawierają materiały wybuchowe. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do wypadku. Przypominamy o zasadach zakupów i używania fajerwerków

Fajerwerki – zachowaj ostrożność

Pamiętaj, że fajerwerki są materiałami wybuchowymi, dlatego muszą być używane ostrożnie i zgodnie z instrukcją. Warto przestrzegać najważniejszych zasad korzystania z fajerwerków:

KUPUJESZ – sprawdź, czy:

Obudowa nie posiada żadnych wad mechanicznych (pęknięcia, przerwania, wgniecenia, wybrzuszenia) oraz czy nie wysypuje się mieszanina pirotechniczna.
Elementy składowe są dobrze ze sobą połączone, nie przesuwają się i nie wypadają.
Lont jest zabezpieczony pomarańczową osłoną lub opakowaniem.
Podana jest nazwa producenta wraz z danymi adresowymi.
Instrukcja obsługi napisana jest w języku polskim i zawiera co najmniej informację o sposobie odpalenia oraz niezbędne ostrzeżenia.

UŻYWASZ – pamiętaj:

Upewnij się, że strzelanie w wybranym miejscu i czasie jest dozwolone. W wielu miejscowościach obowiązują lokalne rozporządzenia, które ograniczają możliwość korzystania z wyrobów pirotechnicznych np. tylko w noc sylwestrową.
Czytaj instrukcję. Bezwzględnie przestrzegaj zaleceń producenta. Zwróć uwagę na ostrzeżenia.
Zachowaj bezpieczną odległość – jest ona podana w instrukcji obsługi. Nigdy nie pochylaj się nad ładunkiem.
Wybierz miejsce, w którym korzystając z fajerwerków nie zrobisz nikomu krzywdy i niczego nie zniszczysz. Sprawdź, czy na drodze ładunku nie znajdują się drzewa lub linie energetyczne.

Sprzedaż wyrobów pirotechnicznych nieletnim, użytkowanie fajerwerków w sposób niebezpieczny czy zakłócanie porządku zgłoś Policji.
Gdy doszło do wypadku, wezwij służby ratownicze: Straż Pożarną, Pogotowie.

Noc sylwestrowa – w tym czasie na terenie Unii Europejskiej dochodzi do kilkuset poparzeń, zranień i pożarów, a nawet wypadków śmiertelnych. 80 proc. ofiar stanowią mężczyźni w wieku 19-50 lat. Najczęstsze obrażenia to oparzenia i skaleczenia głowy i rąk, urazy oczu i uszkodzenia słuchu. Przyczyną większości tych zdarzeń jest niewłaściwe użytkowanie fajerwerków i nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa. UOKiK wspólnie z Policją, Strażą Pożarną i Inspekcją Handlową przypomina o zasadach, które pozwolą uniknąć przykrych zdarzeń i bawić się bezpiecznie.

Wymagania dla organizatorów imprez z udziałem ponad 50 osób, w tym bali sylwestrowych

Organizator powinien uwzględnić m.in. takie elementy jak:

  • warunki ewakuacji ludzi (co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne z pomieszczeń) – drogi powinny być drożne
  • wykończenie wnętrz – nie powinno używać się materiałów i wyrobów łatwo zapalnych (bezwzględny zakaz stosowania na drogach ewakuacyjnych materiałów luźno zwisających i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych)
  • sprawność działania urządzeń przeciwpożarowych (systemów sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych, gaśnic),
  • zapewnienie dostępu do gaśnic i wyjść ewakuacyjnych,
  • oznakowanie dróg ewakuacyjnych,
  • znajomość przez pracowników obsługi i służb ochrony obiektu zasad postępowania na wypadek powstania pożaru (w szczególności zasad organizacji i prowadzenia ewakuacji i sposobów alarmowania PSP oraz służbom ratowniczych),
  • drożne drogi dojazdowe dla samochodów ratowniczych.

Jak pomóc zwierzętom przetrwać sylwestra

pies-2
Fajerwerki to nieodłączny element nocy sylwestrowej. Trudno sobie wyobrazić tę szczególną datę bez kolorowych rozbłysków na niebie i huku, z jakimi witamy Nowy Rok. W ferworze zabawy warto jednak pamiętać o naszych czworonogach, które na ogół boją się hałasu.

Zwierzęta reagują lękiem zwłaszcza na petardy, których huk może spowodować u co wrażliwszych nawet zawał. Dotyczy to zwłaszcza psów, ze względu na szczególnie wrażliwie skonstruowany aparat słuchowy.

W noc sylwestrową najlepiej nie opuszczać naszego pupila i zostać w nim w domu. W miarę możliwości warto uszczelnić okna, aby zminimalizować dochodzący z zewnątrz hałas i huk. Warto puścić głośno jakąś muzykę, która dodatkowo wytłumi dźwięki fajerwerków.

Nie powinniśmy jednak zamykać zwierzęcia w jednym pomieszczeniu, ponieważ lepiej, żeby samo wybrało dla siebie najbardziej odpowiednie miejsce.

Szczególnie bojaźliwym czworonogom zapewnijmy (przepisane wyłącznie przez lekarza weterynarii) środki uspokajające. Należy udać się do weterynarza i poprosić o przepisanie odpowiednich leków. Podawanie tych środków należy rozpocząć 3-4 dni przed nocą sylwestrową.

Nie wolno aplikować zwierzakowi żadnych preparatów, gdy już są przestraszone! Leki mogą bowiem zadziałać pobudzająco i zamiast uspokoić pupila, jeszcze bardziej go rozdrażnią. Bardzo dobrym rozwiązaniem są nowe linie karm, których skład wprawia zwierzęta w dobry nastrój i zmniejsza ich poziom stresu.