Alarmowy: 998 | Miejski: (22) 774-28-28 | FAX: (22) 774-28-88

W samo południe Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Legionowie – st. bryg. Arkadiusz Pich wziął udział w uroczystym podpisaniu aktu notarialnego, w którym Miasto Legionowo, reprezentowane przez wice prezydenta – Marka Pawlaka, przekazało w drodze darowizny działkę na rzecz skarbu państwa. W imieniu skarbu państwa akt podpisał Starosta Legionowski – Robert Wróbel. Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego, na przekazanej nieruchomości ma powstać nowa strażnica. Lokalizacja obiektu u zbiegu ulic Jagiellońskiej i Nowobarskiej w Legionowie umożliwi optymalne realizowanie zadań operacyjnych na chronionym obszarze, przy wykorzystaniu posiadanego potencjału ratowniczego. Obecnie trwają prace koncepcyjno – projektowe nad nowym obiektem. Zaplanowano budowę jednostki Ratowniczo – Gaśniczej wraz z komendą i nowoczesnym zapleczem szkoleniowym, nie tylko dla strażaków, ale również dla mieszkańców powiatu. W projekcie uwzględniono również salę szkoleniową „Iskierka” w nowym wydaniu, co sprawi, że zajęcia staną się bardziej atrakcyjne i profesjonalne.