Alarmowy: 998 | Miejski: (22) 774-28-28 | FAX: (22) 774-28-88

ZGŁOSZENIE DO KP PSP Legionowo:     29-08-2016 15:31

Pierwszy zastęp straży pożarnej przybył z OSP Stanisławowo Zegrzyńskie na miejscu zdarzenia zastał mężczyznę leżącego na ziemi w pobliżu rozbieranego domu jednorodzinnego. Działania strażaków polegały na udzieleniu poszkodowanemu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Sprawdzono stan poszkodowanego (przytomny, zachowane czynności życiowe), wykonano badanie ogólne i stabilizację (kołnierz ortopedyczny, nosze deska). Poszkodowanego przekazano przybyłemu na miejscu zespołowi ratownictwa medycznego. Do czasu zakończenia działań straży pożarnej na miejscu poszkodowany znajdował się pod opieką służb medycznych.

Prace rozbiórkowe prowadzone były w budynku który uległ spaleniu w dniu 26.08.2016r

Przybyli na miejsce zdarzenia :
1) GBA -Rt 2,7/28/4 MERCEDES ATEGO 1429 AF – JRG Legionowo; 29-08-2016; Ilość osób: 4
2) GBA 2,5/16 GBA 2,5/16 – WSP Zegrze; 29-08-2016; Ilość osób: 3
3) GBA 2,5/16 STAR 244 – OSP Stanisławowo Zegrzyńskie; 29-08-2016; Ilość osób: 6
4) GBA 2,5/16/2 STAR-1466 – JRG Legionowo; 29-08-2016; Ilość osób: 4
5) GCBA 5/32 Jelcz 014 – OSP Wola Kiełpińska; 29-08-2016; Ilość osób: 4
6) SLRR NISSAN – JRG Legionowo; 29-08-2016; Ilość osób: 2 – Dowódca JRG w Legionowie, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Legionowie
7) ZRM W01 173

CZAS INTERWENCJI :  58 min