Alarmowy: 998 | Miejski: (22) 774-28-28 | FAX: (22) 774-28-88

W dniu 20 maja 2017 r. Legionowo było gospodarzem Powiatowego Dnia Strażaka. Organizatorami uroczystości byli, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Oddział Powiatowy w Legionowie. Obchody Powiatowego Dnia Strażaka rozpoczęły się przejazdem kolumny samochodów pożarniczych ulicami miasta i uczestnictwem w uroczystej mszy św. w intencji strażaków w Kościele Parafii Cywilno-Wojskowej św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Legionowie  którą odprawił proboszcz ks. płk Zenon Pawelak.

Po mszy pododdziały strażaków przemaszerowały przy dźwiękach orkiestry dętej z Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Chotomowie na ulicę Mickiewicza 11 przy budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej , gdzie rozpoczęła się część oficjalna obchodów. Tradycyjnie na uroczystość przybyli liczni goście, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, instytucji, młodzież i emeryci służby pożarniczej. Uroczystość przebiegała według tradycyjnego ceremoniału. Po złożonym meldunku przez dowódcę uroczystości st. kpt. Łukasza Szulborskiego panu st. bryg. Mirosławowi Jasztalowi Zastępcy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, nastąpił przegląd pododdziałów, uroczyste podniesienie flagi państwowej oraz przywitanie przybyłych gości. Bardzo ważnym punktem uroczystości było wręczanie odznaczeń, awansów i wyróżnień.

Minister Spraw Wewnętrznych Rozkazem Personalnym z dnia 28 kwietnia 2017 r. nadał:

stopień : kapitana

mł. kpt. Mariusz Suchocki

mł. kpt. Artur Sarnowski

mł. kpt. Waldemar Nalewajek

Komendant Główny PSP Rozkazem Personalnym z dnia 19 kwietnia 2017 r. nadał:

stopień: aspiranta sztabowego

– st. asp. Krzysztof Kanigowski

Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP Rozkazem Personalnym z dnia 21 kwietnia 2017 r. nadał:

stopień starszego ogniomistrza:

– ogn. Janusz Pawłowicz

stopień młodszego ogniomistrza:

– st. sekc. Bartłomiej Wiktorowiczowicz

stopień starszego sekcyjnego:

– sekc. Rafał Skruszeniec

– sekc. Piotr Skruszeniec

– sekc. Daniel Walczak

– sekc. Marcin Kowalik

Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP Rozkazem Personalnym z dnia 21 kwietnia 2017 r. nadał:

stopień sekcyjnego:

– st. str. Przemysł Pruszczyński

Komendant Powiatowy PSP w Legionowie Rozkazem Personalnym z dnia 28 kwietnia  2017 r. nadał:

Stopień starszego strażaka:

– str. Mateusz Kacperski

– str. Marcin Siemieniuk

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał brązową odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”

– mł. kpt. Iwona Gromadzińska

– pan Roman Smogorzewski – Prezydent Miasta Legionowo, który tą odznaką został wyróżniony w roku ubiegłym lecz z przyczyn osobistych nie mógł jej odebrać.

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2017 roku „Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP” odznaczony został:

– dh Jerzy Trześniewski

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2017 roku „Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza” odznaczony został:

– dh Andrzej Kowalik

Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP Rzeczpospolitej Polskiej woj. mazowieckiego z dnia 21 marca 2017 roku

„Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali:

– dh. Waldemar Lewandowski

– dh. Waldemar Kęsak

– dh. Jan Zalewski

– dh. Stanisław Kępczyński

– dh. Krzysztof Mróz

„Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali:

– dh. Andrzej Mękarski

– dh. Tomasz Sawczuk

– dh. Daniel Zieliński

„Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali:

– dh. Łukasz Zapiór

– dh. Dawid Matuszewski

– dh. Marcin Kowalik

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP Rzeczpospolitej Polskiej  w Legionowie dnia 18 kwietnia 2017 roku

Odznaką „Strażak Wzorowy” odznaczeni zostali:

– dh. Artur Urgacz

– dh. Przemysław Drabek

– dh. Dariusz Kossak

– dh. Aleksandra Kukla

– dh. Adam Maskiewicz

– dh. Michał Olszewski

– dh. Konrad Sochacki

– dh. Mateusz Sztegner

– dh. Tomasz Wołosiewicz

– dh. Marcin Żbikowski

– dh. Mariusz Maciejewski

Starosta legionowski, za pełną gotowość do niesienia pomocy, niezłomność, konsekwencję i godny naśladowania upór w działaniu. Za poświęcenie i pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu legionowskiego wyróżnił nagrodami rzeczowymi strażaków Komendy Powiatowej PSP w Legionowie.

bryg. Mieczysław Klimczak

bryg. Arkadiusz Pich

kpt. Łukasz Szulborski

asp. sztab. Tomasz Kołodziński

mł. bryg. Grzegorz Jakubowski

kpt. Wojciech Stobierski

kpt. Aleksandra Kempczyńska

ogn. Marek Książek

mł. kpt. Iwona Gromadzińska

asp. Robert Boryszewski (Gminny Komendant OSP w Wieliszewie)

str. Bartłomiej Trzaskoma (Prezes OSP Kałuszyn)

Nagrody wręczył Pan Robert Wróbel – starosta legionowski.

Starosta Legionowski, za realizację zadań związanych z bezpieczeństwem powiatu legionowskiego i działań na rzecz rozwoju ochrony przeciwpożarowej, wyróżnił dyplomami uznania Starosty Legionowskiego żołnierzy oraz druhów:

chor. Andrzej Woźniak – Komendant Wojskowej Straży Pożarnej w Zegrzu Północnym

dh Karolina Wojciechowska – wieloletnia koordynator ratownictwa medycznego

dh Tomasz Wiśniewski – prezes OSP Legionowo

dh Łukasz Miętek – prezes OSP Wieliszew

dh Marian Malinowski – prezes OSP Wola Kiełpińska

dh Robert Walkowski – prezes OSP Gąsiorowo

dh Jarosław Pisarek – prezes OSP Kąty Węgierskie

dh Jacek Kalinowski – prezes OSP Chotomów

dh Sławomir Czerwiński – prezes OSP Serock

dh Piotr Misiarek – prezes OSP Nieporęt

dh Gracjan Stalewski – prezes OSP Skrzeszew

dh Jan Zalewski – prezes OSP Janówek-Góra

dh Mariusz Pielach – prezes OSP Stanisławowo Zegrzyńskie

dh Tomasz Sawczuk – prezes OSP Wólka Radzymińska

dh Tomasz Liwski – prezes OSP Krubin

Prezydent Legionowa, za realizację zadań związanych z bezpieczeństwem powiatu legionowskiego i działań na rzecz rozwoju ochrony przeciwpożarowej, wyróżnił nagrodami rzeczowymi strażaków z Komendy Powiatowej PSP w Legionowie

bryg. Mieczysław Klimczak

bryg. Arkadiusz Pich

kpt. Tomasz Suracki

mł. kpt. Mariusz Suchocki

asp. sztab. Hubert Karabin

mł. asp. Adam Abramczyk

sekc. Paweł Plagowski

sekc. Marcin Natoński

sekc. Daniel Zieliński

sekc. Przemysław Pruszczyński.

Nagrody wręczył Roman Smogorzewski – Prezydent Legionowa.

Prezydent Legionowa, za realizację zadań związanych z bezpieczeństwem miasta legionowo i działań na rzecz rozwoju ochrony przeciwpożarowej, wyróżnił nagrodami rzeczowymi strażaków z OSP w Legionowie:

dh Tomasz Kołodziński

dh Kamil Kwiatkowski

dh Daniel Kaczmarczyk

dh Hubert Podgrudny

Po ceremonii wystąpienia okolicznościowe, głos zabrali:

– st. bryg. Mirosław Jasztal – Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Pan Robert Wróbel – Starosta powiatu legionowskiego

Pan Roman Smogorzewski – Prezydent Miasta Legionowo

Pan Stefan Traczyk – Nadleśniczy Nadleśnictwa Jabłonna

Na koniec spiker zaprosił wszystkich przybyłych gości na Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze, które odbędą się 17 września 2017 roku na Stadionie Miejskim w Legionowie. Podczas trwania zawodów będą czekało na wiele atrakcji i moc ciekawych pokazów.