Alarmowy: 998 | Miejski: (22) 774-28-28 | FAX: (22) 774-28-88

RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Komendant Powiatowy PSP w Legionowie zgodnie z zapisami w/w Rozporządzenia jako administrator danych osobowych informuje wszystkich zainteresowanych, że z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl

 

KLAUZULE INFORMACYJNE RODO

1) KLAUZULA INFORMACYJNA dot. zgłoszeń alarmowych i prowadzonych działań ratowniczych  –  Link

2) KLAUZULA INFORMACYJNA Dla osób szkolących się w KP PSP w Legionowie  –  Link.

3) KLAUZULA INFORMACYJNA Dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą  –  Link.

4) Decyzja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie  w sprawie wprowadzenia regulaminu monitoringu wizyjnego w pojazdach oraz obiektach Komendy Powiatowej PSP w Legionowie – Link

5) Zakres odpowiedzialności oraz podział zadań współadministratorów Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej – Link