Alarmowy: 998 | Miejski: (22) 774-28-28 | FAX: (22) 774-28-88

1-wykleci_plakat

Koledzy Strażacy!

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Błaszczak objął patronatem akcję pt. „spoKREWnieni służą”,
która ma na celu oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym w dniu święta państwowego, przypadającego na dzień 1 marca, obchodzonego od 6 lat jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – poprzez honorowe oddawanie krwi.

W związku z powyższym Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie, Ochotnicze Straże Pożarne z powiatu legionowskiego pragną włączyć się do tej humanitarnej akcji.

Wszyscy chętni do oddania swojej krwi dla ratowania osób poszkodowanych w wypadkach oraz ciężko chorych mogą to uczynić w Terenowym Oddziale Nr 30 Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Nowym Dworze Maz. przy ulicy Paderewskiego 7, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 13.00

W momencie zgłoszenia się w ww. punkcie w celu oddania krwi, oddający powinni poinformować personel medyczny, że działają w ramach akcji krwiodawstwa strażaków.

Akcja trwa od 01.03 do 31.03.2017 r.

Z ramienia KP PSP w Legionowie sprawę tę koordynuje
ogn. Marek Książek tel. (22) 784-97-88

logo_khdk-001