Alarmowy: 998 | Miejski: (22) 774-28-28 | FAX: (22) 774-28-88

Komendant Powiatowy PSP w Legionowie spotkał się z przedstawicielami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu legionowskiego, aby przekazać każdej jednostce banery, dotyczące kampanii społecznej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „Kręci mnie bezpieczeństwo”. Spotkanie miało na celu włączenie wszystkich jednostek w realizację założeń kampanii. Chęć włączenia się w przedsięwzięcia, służące podnoszeniu świadomości społeczności lokalnej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, wykazała większość naszych druhów.
Cieszymy się, że wśród naszych ochotników jest tak wielu otwartych i zaangażowanych ludzi, którzy wspierają nie tylko działania ratownicze Państwowej Straży Pożarnej, ale także stanowią kolejne ogniwo prewencji społecznej w naszym powiecie!