Alarmowy: 998 | Miejski: (22) 774-28-28 | FAX: (22) 774-28-88

Wczoraj w godzinach wieczornych na terenie naszej komendy miało miejsce niecodzienne wydarzenie. W naszych szeregach powitaliśmy Florianka, który od dziś stanowi kolejne narzędzie dla instruktorów w procesie edukacyjnym najmłodszych. Uroczyste spotkanie w sali edukacyjnej Iskierka rozpoczął Komendant Powiatowy PSP w Legionowie – st. bryg. Mieczysław Klimczak. Poruszył on zagadnienia prewencji społecznej, realizowanej dotychczas przez strażaków powiatu legionowskiego oraz plany rozwoju na przyszłość. Szczególną uwagę zwrócił na fakt, jak ważna jest edukacja najmłodszych poprzez udział w pozorowanych zdarzeniach, związanych z pożarem, czy wypadkiem drogowym. Dzieci uczone są wówczas zasad organizacji i prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczej oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Całość uświetnił pokaz nowego nabytku, który w spektakularny sposób pojawił się przed oczami zgromadzonych gości wraz z młodymi adeptami pożarnictwa. Druhowie z Dziecięcej Drużyny Pożarniczej z Kałuszyna przetestowali nowy pojazd, wykorzystując go podczas pokazu akcji gaśniczej.
Wśród zaproszonych gości byli: Wicestarosta Jerzy Zaborowski, przedstawiciele władz samorządowych i służb mundurowych z Legionowa, Prezes KZB – Irena Bogucka oraz druhny i druhowie z terenu powiatu legionowskiego.