Alarmowy: 998 | Miejski: (22) 774-28-28 | FAX: (22) 774-28-88

wczkWojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Szanowni Państwo
w związku z wysokim poziomem substancji w powietrzu na terenie województwa mazowieckiego informuję, że WCZK umieściło zalecenia dla ludności w systemie RSO.

Mając na uwadze częste pytania kierowane do JST odnośnie sposobu zachowania się w przypadku przekroczenia norm jakości powietrza przekazuję Państwu treść komunikatu.

Ponadto przypominamy, iż aktualne wyniki pomiarów znajdują się na stronie:
http://sojp.wios.warszawa.pl

Zalecenia dla ludności przy zanieczyszczonym powietrzu.

W związku z utrzymywaniem się wysokich stężeń zanieczyszczeń powietrza na obszarze województwa mazowieckiego prosimy stosować się do poniższych zaleceń.

Zalecenia dla ludności przy zanieczyszczonym powietrzu.

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, kobiety w ciąży, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

* unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń;
* ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np.
uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń;
* osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy;
* zaniechać palenia papierosów;

W przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy skontaktować się z lekarzem.

Osoby udające się do pracy, szkół itp. ograniczyć ruch samochodowy i przesiąść się do komunikacji miejskiej lub tak organizować przejazd autem, aby zabierać maksymalną liczbę pasażerów.

W przypadku przekroczenia poziomów informowania lub alarmowych wydane zostaną stosowne komunikaty.