Alarmowy: 998 | Miejski: (22) 774-28-28 | FAX: (22) 774-28-88

W dniu 11 lutego na akwenie Jeziora Zegrzyńskiego, na terenie bazy Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Południowym odbyły się ćwiczenia zgrywające podmiotów ratowniczych powiatu legionowskiego w zakresie ratownictwa wodno – lodowego pod kryptonimem „ZEGRZE 2017”.

Ćwiczenia rozpoczęły się o godzinie 9.00 odprawą, na której dokonano sprawdzenia przygotowania jednostek do prowadzenia działań ratownictwa wodno – lodowego, omówiono cele i założenia do ćwiczeń  oraz dokonano podziału na grupy ćwiczące w zależności od posiadanego wyposażenia. Szczególną uwagę zwrócono na przestrzeganie zasad BHP przez uczestników i licznych obserwatorów ćwiczeń. Omówiono również zasady postępowania ratowniczego w przypadku hipotermii.

W części praktycznej strażacy ochotniczy zabezpieczeni w odpowiedni sprzęt ochrony osobistej i sprzęt asekuracyjny ćwiczyli różne warianty podejścia i podejmowania osób poszkodowanych pod którymi załamał się lód i wpadły do wody. W tym celu wykorzystywano sanie lodowe, katamaran, węże strażackie, drabiny, koła ratunkowe, rzutki ratownicze.

Jednostki OSP, nie posiadające specjalistycznego sprzęt do działań na lodzie pod okiem instruktorów poznawały możliwości pomocy poszkodowanym z wykorzystaniem sprzętu stanowiącego podstawowe wyposażenie samochodów gaśniczych.

Podsumowującym i zgrywającym elementem ćwiczeń była pozorowana akcja ratownicza. Samochód osobowy wjechał na lód, wpadł do wyciętego przerębla po czym dachował. Kierowca samochodu został poszkodowany i uwięziony w pojeździe na niestabilnym lodzie. Zadaniem strażaków było jak najszybsze i bezpiecznie dotarcie do poszkodowanego oraz ewakuowanie jej do miejsca gdzie udzielono jej kwalifikowanej pierwszej pomocy. Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone, po czym rozpoczęto działania zabezpieczające przed dostawaniem substancji ropopochodnych do wód Zalewu Zegrzyńskiego po czym z wykorzystaniem  technik linowych wydobyto pojazd na brzeg.

Na zakończenie zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Legionowie st. bryg. Arkadiusz Pich, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP druh Krzysztof Goślicki oraz prowadzący ćwiczenia asp. sztab. Tomasz Kołodziński podsumowali ćwiczenia a także podziękowali wszystkim za zaangażowanie i liczne przybycie.

Po ćwiczeniach przy wspólnej strażackiej grochówce, w cieple rozstawionych koksowników przyszedł  czas na wymianę swoich ratowniczych doświadczeń.

W ćwiczeniach wzięło udział ponad 100 strażaków z 13 jednostek; Wojskowej Straży Pożarnej z Zegrza, Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Legionowskiego, Specjalistycznej Grupy Wodno – Nurkowej z JRG 1 KM PSP m. st. Warszawy oraz strażacy ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Na miejscu jako obserwatorzy obecni byli przedstawiciele gminnych szczebli Zarządzania Kryzysowego Pani Katarzyna Greśkiewicz z Wieliszewa a także Pan Tadeusz Biernat z Nieporętu.

Dziękujemy Panu Prezesowi Krzysztofowi Jaworskiemu za udostępnienie Bazy Legionowskiego WOPR i pomoc w bezpiecznym przeprowadzeniu ćwiczeń.

Liczne wnioski z ćwiczeń zostaną wykorzystane w dalszej części szkolenia strażaków.